Verkoop het aan ons

Een veelvoud aan apparatuur vereist een flexibele organisatie!

4 REdenen om voor ICM te kiezen:

RE-selling:

 • de beste prijs voor uw product
 • afzet waar ook ter wereld
 • verkoopbemiddeling van uw overtollige voorraden
 • het organiseren van de verkoop (uitschrijven van tender, veiling)
 • advisering en ondersteuning

RE-furbishment:

 • testen en reparatie
 • mogelijkheid tot afzet met garantie procedures t.a.v. de verwijdering van vertrouwelijke bedrijfsinformatie
 • het (her)verpakken van materiaal (neutraal product of andere merknaam)

RE-engineering:

 • herconfiguratie van hardware
 • demontage van bruikbare onderdelen

RE-cycling:

 • elektronische apparatuur geschikt gemaakt tot hergebruik
IT Resell heeft als groot voordeel dat er veel kosten kunnen worden bespaard en vaak opbrengsten gerealiseerd kunnen worden.
Vanzelfsprekend worden alle kosten en opbrengsten vooraf nauwkeurig in kaart gebracht. Als dit niet mogelijk is bieden wij U services op maat.
Laat u informeren over de onderstaande mogelijheden:

1. Apparatuur wordt door ICM opgehaald en afhandeling vindt plaats tegen kostprijs
waarom: omdat zowel U als ICM niet het vooruitzicht hebben dat de hardware iets opbrengt
hoe: Re-use of Re-cycling
kosten: vooraf geoffreerd
opbrengst: geen

2. Surplus computer apparatuur wordt door ICM kostenloos getransporteerd
waarom: omdat het vooruitzicht bestaat dat de partij de kosten dekt
hoe: Re-selling, Re-furbishment, Re-engineering en Re-cycling
kosten: geen
opbrengst: besparing op transportkosten en afvoerkosten

3. Er wordt een bedrag geboden door ICM voor uw overtollige hardware
waarom: U weet exact wat U te koop heeft qua configuratie, kwaliteit en kwantiteit
hoe: Re-selling, Re-furbishment, Re-engineering en Re-cycling
kosten: geen
opbrengst: door ICM geoffreerde bedrag

4. De resell vindt plaats op na calculatie basis m.a.w. verrekening vindt plaats na sortering en inspectie
waarom: U weet niet exact wat U te koop heeft. Uw partij is grotendeels homogeen en zal een opbrengst genereren.
hoe: Re-selling, Re-furbishment, Re-engineering en Re-cycling
kosten: geen
opbrengst: door ICM geoffreerde prijzen

5. De partij wordt door ICM verwerkt op profit split basis
waarom: U weet niet of nauwelijks wat U te koop heeft. Uw partij is grotendeels heterogeen en bevat materiaal waarvan onbekend is wat het eventueel bij hergebruik kan opleveren.
hoe: Re-selling, Re-furbishment, Re-engineering en Re-cycling
kosten: als basis bij onvermogen tot hergebruik worden de transportkosten en de eventuele verwerkingskosten berekend
opbrengst: netto opbrengst wordt gedeeld met de klant

Bij dit alles staat het ICM carry-out systeem tot Uw beschikking: het plaatsen of inzetten van modulaire transport kratten geheel naar de wens van de klant.

©ICM B.V. "the it-resell company"
Papekopperstraatweg 18
3464 HL PAPEKOP
The Netherlands
tel: + 31 (0) 653298256
fax: + 31 (0) 84 719 4620
email: icmbv@it-resell.nl